Om oss

Fontenehuset Oslo sør

Alle trenger et sted å høre til, føle seg til nytte og å oppleve mestring. Fontenehuset Oslo Sør er et inkluderende arbeidsfellesskap for mennesker med psykiske helseutfordringer.

På Fontenehuset kan medlemmene skape trygge relasjoner, bygge opp eget nettverk og selv være med på å bestemme hva som er riktig i sin egen prosess for å få en bedre psykisk helse.