INFORMASJON

Alle trenger et sted å høre til, føle seg til nytte og å oppleve mestring. Fontenehuset Mortensrud er et inkluderende arbeidsfellesskap for mennesker med psykiske helseutfordringer.

På Fontenehuset kan medlemmene skape trygge relasjoner, bygge opp eget nettverk og selv være med på å bestemme hva som er riktig i sin egen prosess for å få en bedre psykisk helse.

Har du lyst til å komme på omvisning eller besøk? Ring oss på 922 86 666 eller send oss en melding på 458 37 280.

Velkommen!