FRITIDSPROGRAM

Fritidsgruppa har møte hver mandag kl. 13.30. Fritidsprogrammet for høsten 2021:

Onsdag 13. oktober

  • Onsdagsmiddag
  • Kl. 16.00 – 19.00

Torsdag 22. oktober

  • Utvidet Ukeslutt
  • Kl. 16.00 ->