Overgangsarbeid

Overgangsarbeid er en lønnet deltidsstilling (1-2 dager i uken), og arbeidsoppgavene må være enkle å utføre. Overgangsarbeid er et arbeidsforhold mellom arbeidsgiver, arbeidstaker og Fontenehuset. Dette er ment å være tidsbegrenset. Det skal være en god investering for en arbeidsgiver å være støttespiller for Fontenehuset og etter avsluttet arbeidsforhold er vårt mål at arbeidsgiver er fornøyd og kanskje ønsker en ny runde med overgangsarbeid med et nytt medlem fra Fontenehuset.

Vi ønsker å opprette og bevare et godt samarbeid mellom alle parter og vil strekke oss langt for at arbeidet som skal gjøres blir utført på en tilfredsstillende måte.

Dette gjør vi ved å (blant annet)
STÅ FOR REKRUTTERING OG VÆRE MED PÅ OPPLÆRING
Vi sørger for kompetente og motiverte folk til jobben og bidrar til at disse kan så mye som mulig om stillingen før de begynner det praktiske arbeidet


GI KONTINUERLIG OPPFØLGING OG TA ANSVAR
Vi gir spesialtilpasset og tett oppfølging for både ansatte og arbeidsgiver gjennom hele prosessen, slik at disse ikke blir sittende igjen med ansvaret om noe ikke fungerer. Vi følger opp kontinuerlig for å sikre en enkel og problemfri periode.


GARANTERE NULL FRAVÆR
Dersom medlemmet som jobber hos dere ikke har anledning til å møte opp på jobb en dag, stiller vi på Fontenehuset med vikar uten ekstra kostnad for dere.


Et samarbeid om overgangsarbeid med oss er samfunnsansvar i praksis. Det åpner dører for folk som ellers har få sjanser og ofte blir ekskludert fra arbeidslivet. Du gir mestringsfølelse, livskvalitet og ferske referanser til en person som ellers har vanskeligheter med å komme seg inn på arbeidsmarkedet.


Hvis du ønsker mer informasjon om overgangsarbeid kan du lese mer her: https://www.fontenehus.no/arbeidsgivere

Vi har mange kompetente, pliktoppfyllende og flinke medlemmer som lengter etter å bidra i samfunnet, og som ønsker et kollegialt fellesskap og en jobb.

Vi håper dere vil jobbe med oss!

For mer informasjon, ta kontakt på telefon 93842033 eller send e-post til
maren@fontenehuset-mortensrud.no