Jobb- og studiestøtte

På Fontenehuset Mortensrud tilbyr vi jobb og studiestøtte som en del av den arbeidsrettede dagen. Vi jobber for mestring i hverdagen slik at våre medlemmer kan komme tilbake til jobb og studier.

Overgangsarbeid er Fontenehusets eget arbeidsprogram. Det er lønnende deltidsstillinger opptil 50 % i det ordinære arbeidslivet, der arbeidsgiver betaler ordinær lønn. Hvert medlem har stillingen i 6 til 9 måneder, før den går videre til neste medlem. Stillingene skal ikke kreve noen form for formell kompetanse, men være strukturerte og lette å sette seg inn i.

Fontenehuset Mortensrud har per i dag ikke noen OA-stillinger hittil, men dette er noe vi jobber med sammen på huset.

Hver tirsdag fra 10.00-11.00 jobber vi sammen for å skaffe OA, både konkret ut mot arbeidsgivere, men også for å definere hva vi ønsker oss av OA. Vi lager informasjonsmateriell, dokumenterer fremdrift, og kontakter og besøker arbeidsgivere.

Hver torsdag fra 11.00-12.00 har vi felles jobb- og studiestøtte. Vi har ulike temaer hver uke, for eksempel rettigheter i arbeidslivet, hvordan komme over personlige hindre, våre mulige veier ut i arbeidslivet, hvordan vår kompetanse kan brukes i ulike yrker, med mer. Programmet legger vi opp sammen.

Program for kommende uke(r) henger i jobb- og studierommet.

For mer informasjon, eller om du som bedrift ønsker å samarbeide med oss, ta kontakt på telefon

eller send e-post til


maren@fontenehuset-mortensrud.no